506-339-235   

31 sierpnia 2019

Nasze lato

Nasze lato Lato upłynęło nam na zabawie z frisbee, spacerach po lesie, ale byliśmy również na trzech wysta-wach: dwóch krajowych w Golubiu Dobrzyniu i Lipnie. Na obydwu show Zbrosława wygrała swo-ją klasę i uzyskała wpisy do dorosłego Championatu Polski. Obydwa pieski brały udział w Między-narodowej Wystawie w Bytomiu gdzie Zbrosia zajęła drugą lokatę, a Bren […]

Nasze lato
Lato upłynęło nam na zabawie z frisbee, spacerach po lesie, ale byliśmy również na trzech wysta-wach: dwóch krajowych w Golubiu Dobrzyniu i Lipnie. Na obydwu show Zbrosława wygrała swo-ją klasę i uzyskała wpisy do dorosłego Championatu Polski. Obydwa pieski brały udział w Między-narodowej Wystawie w Bytomiu gdzie Zbrosia zajęła drugą lokatę, a Bren IV w swoich klasach.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *