Zawody Latające Psy

Zawody Latające Psy

Tylice Dogs na sportowym ringu zawodów frizbee i frizgility.  ZBROSŁAWA Magor  w konkurencji Throw and Go wybiegała 36 punktów ( zajęła 24 miejsce na 91 startujących psów) ale się cieszę! Oczywiście znaczna większość konkurencji to duże psy typu boarder...